Mous A-527 MagSafe Compatible Charger Instructions

Matutunan kung paano i-set up at ligtas na gamitin ang Mous A-527 MagSafe Compatible Charger sa mga tagubiling ito. Tiyaking maayos ang pagkakahanay at iwasang maglagay ng mga metal na bagay sa pagitan ng iyong telepono at charger para maiwasan ang sobrang init at pinsala. Gamitin sa isang MagSafe na katugmang telepono o case ng telepono para sa pinakamahusay na mga resulta.