Manwal ng May-ari ng Emerson CKSW0555 SmartSet Clock Radio

Ang manwal ng gumagamit ng Emerson CKSW0555 SmartSet Clock Radio ay nagbibigay ng mahahalagang tagubilin sa kaligtasan at mga babala upang maiwasan ang mga panganib sa sunog o electric shock. Alamin ang tungkol sa Caution Marking at Rating plate ng produkto at kung paano maayos na i-install at linisin ang clock radio.