Mga Manwal, Tagubilin at Gabay ng Gumagamit para sa mga produktong Air-Conditioner.

Gabay sa May-ari ng Home-Conditioning Home

Alamin kung paano i-maximize ang iyong sistema ng air-conditioning sa bahay gamit ang mga kapaki-pakinabang na pahiwatig at mungkahi na ito. Iwasan ang pag-aaksaya ng enerhiya at pagkabigo sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng iyong air conditioner. Panatilihing nakasara ang iyong mga bintana, itakda ang thermostat sa katamtamang temperatura, at iwasang masira ang unit sa matagal na paggamit sa mababang temperatura. Magbasa pa sa Gabay sa May-ari ng Bahay na ito.