PURe gear 63900PG 15W Fast Magnetic Wireless Charging Pad คู่มือผู้ใช้

เรียนรู้วิธีใช้แท่นชาร์จไร้สายแบบแม่เหล็กเร็ว 63900PG 15W พร้อมคู่มือผู้ใช้นี้ ค้นพบข้อมูลจำเพาะ ข้อควรระวัง และคำชี้แจงเกี่ยวกับการสัมผัสรังสีของ FCC เพื่อให้แน่ใจว่าการชาร์จมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เข้ากันได้กับเคส MagSafe® ผลิตภัณฑ์ PURe geaR นี้เป็นโซลูชันที่สะดวกสำหรับการชาร์จแบบไร้สายที่รวดเร็ว