คู่มือผู้ใช้ Apple Watch S8 สมาร์ทวอทช์

Apple Watch S8 สมาร์ทวอทช์ ก่อนใช้งาน Apple Watchview คู่มือผู้ใช้ Apple Watch ที่ support.apple.com/guide/watch คุณยังสามารถใช้ Apple Books เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ (หากมี) เก็บเอกสารไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ความปลอดภัยและการจัดการ ดู “ความปลอดภัยและการจัดการ” ในคู่มือผู้ใช้ Apple Watch Apple Watch ระบบปฏิบัติการ และเซ็นเซอร์สุขภาพไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ รับสัมผัสเชื้อกับ …