SEALEY ATD25301 คู่มือผู้ใช้ RATCHET TIE DOWN แบบหดได้อัตโนมัติ

SEALEY ATD25301 ข้อต่อวงล้อแบบหดได้อัตโนมัติ ขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Sealey ผลิตด้วยมาตรฐานระดับสูง หากใช้ตามคำแนะนำเหล่านี้และบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากปัญหาเป็นเวลาหลายปี สำคัญ: โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด หมายเหตุข้อกำหนดการปฏิบัติงาน คำเตือน และข้อควรระวังที่ปลอดภัย ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง …