คู่มือการติดตั้งเครื่องทำความร้อนแผ่นสะท้อนแสง Honeywell

คู่มือการติดตั้งเครื่องทำความร้อนแผ่นสะท้อนแสง Honeywell 1 บทนำ เครื่องทำความร้อนแผงสะท้อนแสงได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องตรวจจับก๊าซอินฟราเรด Searchline Excel Cross Duct (ดูคู่มือ 2104M0511 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของระบบนี้) แผงฮีทเตอร์แผ่นสะท้อนแสงมาแทนที่แผ่นสะท้อนแสงเรโทรแบบกระจกสองชั้นแบบมาตรฐานในการใช้งานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการควบแน่นบน …