คู่มือการใช้งานวิทยุดิจิตอล JVC RA-E611B-DAB DAB+-FM

เรียนรู้วิธีใช้วิทยุดิจิตอล RA-E611B-DAB และ RA-E611W-DAB DAB+-FM ด้วยคู่มือผู้ใช้นี้ ค้นพบคุณสมบัติต่างๆ เช่น BestTuneTM ฟังก์ชันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชันนาฬิกา และการปรับแสงพื้นหลังของหน้าจอเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ดูวิธีจ่ายไฟให้วิทยุด้วยไฟเมนหรือแบตเตอรี่