คู่มือการใช้งานลำโพง JBL EON712 12 นิ้ว Powered PA

คู่มือผู้ใช้ EON712 SERIES คำแนะนำด้านความปลอดภัย ระบบ EON700 ที่ครอบคลุมโดยคู่มือนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ความชื้นอาจทำให้กรวยลำโพงและรอบๆ เสียหายได้ และทำให้เกิดการกัดกร่อนของหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าและชิ้นส่วนโลหะ หลีกเลี่ยงการให้ลำโพงสัมผัสกับความชื้นโดยตรง วางลำาโพงให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงที่ยาวนานหรือรุนแรง …