HoMedics PGM-1000-AU Pro คู่มือการใช้งานปืนนวด

คู่มือการใช้งาน Pro Massager และข้อมูลการรับประกันPGM-1000-AU รับประกันแบบจำกัด 1 ปี อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน บันทึกคำแนะนำเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต มาตรการป้องกันที่สำคัญ: อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความสามารถทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับ ...