คู่มือผู้ใช้ INSIGNIA NS-PK4KBB23 Wireless Slim Full Size Scissor Keyboard

เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของ Insignia NS-PK4KBB23 Wireless Slim Full Size Scissor Keyboard พร้อมคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์นี้ ค้นพบวิธีเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยใช้ Bluetooth หรือ USB ควบคุมฟังก์ชันเสียง และชาร์จแบตเตอรี่ของแป้นพิมพ์ เข้ากันได้กับอุปกรณ์ Windows, macOS และ Android แป้นพิมพ์นี้ยังมีไฟแสดงสถานะ LED และแป้นตัวเลขขนาดเต็มเพื่อการป้อนข้อมูลที่แม่นยำ เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยสายชาร์จ USB-C และตัวรับสัญญาณนาโน