INSIGNIA NS-HTBOLT1 คู่มือผู้ใช้ชุดฮาร์ดแวร์สำหรับเปลี่ยนติดผนัง

INSIGNIA NS-HTBOLT1 ชุดอุปกรณ์ทดแทนติดผนัง คุณสมบัติ ชุดฮาร์ดแวร์ที่สมบูรณ์สำหรับการติดตั้งทีวีเครื่องใหม่เข้ากับตัวยึดติดผนังที่มีอยู่ รองรับทีวีขนาดสูงสุด 90 นิ้ว (การวัดแนวทแยง) หรือสูงสุด 125 ปอนด์ เมื่อติดตั้งตามคำแนะนำของทีวีและตัวยึดติดผนัง หมายเหตุ: ไม่รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งที่ยึดทีวีกับ …