คู่มือผู้ใช้ JETSON Electric Bike

คู่มือผู้ใช้จักรยานไฟฟ้า JETSON คำเตือนด้านความปลอดภัย ก่อนใช้งาน โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้และคำเตือนด้านความปลอดภัยอย่างละเอียด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมด ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ก่อนแต่ละรอบการทำงาน ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ ...