JBLQ610TMM คำแนะนำสำหรับลำโพง Bluetooth แบบพกพา

JBLQ610TMM ลำโพง Bluetooth แบบพกพา คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: อ่านคำแนะนำเหล่านี้ เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ ฟังคำเตือนทั้งหมด ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น อย่าสวมหูฟังขณะชาร์จ ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้กับแหล่งความร้อนใดๆ เช่น หม้อน้ำ ตัวบันทึกความร้อน เตาหรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึง ampลิตเตอร์) …