คำแนะนำซอฟต์แวร์คุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอของ Apple

คำแนะนำซอฟต์แวร์ฟีเจอร์การแจ้งเตือนจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอของ Apple คำแนะนำสำหรับการใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอ คำแนะนำสำหรับการใช้งาน Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, CA 95014, USA www.apple.com ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน คุณลักษณะการแจ้งเตือนจังหวะผิดปกติ (IRNF) เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้น แอปพลิเคชันทางการแพทย์บนมือถือที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับ Apple Watch คุณสมบัติวิเคราะห์ชีพจร ...