คู่มือการใช้งาน Apple HT208931 Smart Watch

Apple HT208931 Smart Watch คุณสมบัติการแจ้งเตือนจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอ (IRNF) เป็นแอปพลิเคชั่นทางการแพทย์มือถือเฉพาะซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้กับ Apple Watch คุณลักษณะนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลอัตราชีพจรเพื่อระบุตอนของจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติซึ่งบ่งบอกถึงภาวะหัวใจห้องบน (AFib) และแจ้งเตือนผู้ใช้ คุณลักษณะนี้มีจุดมุ่งหมาย ...