คู่มือสำหรับเจ้าของเครื่องฟอกอากาศ ALORAIR HEPA Pro 970

คู่มือสำหรับเจ้าของ PureAiro HEPA Pro 970 อ่านและบันทึกคำแนะนำเหล่านี้ AlorAir Solutions INC. เพิ่ม: 2048 E. Francis St Ontario CA91761 โทรศัพท์: 888-990-7469 อีเมล: [ป้องกันอีเมล] คำเตือน! โปรดทราบว่าควรใช้ PureAiro HEPA Pro 970 กับชิ้นส่วนที่ได้รับการอนุมัติจาก AlorAir เท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการดัดแปลงเครื่องอาจทำให้ …