kbice FDFM1JA01 คู่มือผู้ใช้เครื่องทำน้ำแข็งนักเก็ตแบบจ่ายเอง

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง Nugget แบบจ่ายเอง FDFM1JA01 มีข้อกำหนดในการติดตั้งและคำแนะนำสำหรับการใช้งาน เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านระยะห่าง ข้อกำหนดด้านไฟฟ้าและน้ำ และวิธีการเติมและล้างเครื่อง ปรับปรุงคุณภาพน้ำแข็งของคุณด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำกรอง