คู่มือผู้ใช้ไฟดำน้ำ NITECORE สำหรับกิจกรรมใต้น้ำ

ไฟดำน้ำ DL20 สำหรับกิจกรรมใต้น้ำ ประสิทธิภาพการกันน้ำที่โดดเด่น สีขาว 6 สีแดง เอาต์พุตคู่ ATR (การควบคุมอุณหภูมิขั้นสูง) บริการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ NITECORER ทั้งหมดรับประกันคุณภาพ กรมวิชาการเกษตร/ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องสามารถแลกเปลี่ยนเพื่อทดแทนได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อ หลังจาก 15 วัน ผลิตภัณฑ์ NITECORER ที่ชำรุด/ทำงานผิดพลาดทั้งหมดจะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย …