คู่มือการใช้งาน Hand Touch CVIZ-LT143 LED Watch

คู่มือผู้ใช้นาฬิกาข้อมือ LED CVIZ-LT143 จอแสดงผล: ในสถานะเวลาปิดให้ดับเบิลคลิกที่หน้าจอของนาฬิกาด้วยนิ้วเพื่อเริ่มการแสดงผล LED LED ทำให้เวลาปัจจุบันสว่างขึ้น LED กะพริบอย่างสม่ำเสมอที่ตำแหน่งชั่วโมงปัจจุบันและกะพริบตามเข็มนาฬิกาจนถึงตำแหน่งนาที การตั้งค่าเวลา: ในสถานะเวลาเปิดให้กดหน้าจอค้างไว้ห้าวินาทีไฟ LED จะกะพริบอย่างรวดเร็ว […]