คู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Apple Core i5 2.0 MacBook Pro

คู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป Apple Core i5 2.0 MacBook Pro อีกครั้งview คู่มือ MacBook Pro Essentials ก่อนใช้ MacBook Pro ของคุณ View คู่มือได้ที่ support.apple.com/guide/macbook-pro หรือดาวน์โหลดจาก Apple Books (หากมี) เก็บเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ความปลอดภัยและการจัดการ ดู “ความปลอดภัย การจัดการ และข้อบังคับ” ในคู่มือ MacBook Pro Essentials หลีกเลี่ยง …