คู่มือการใช้งาน Horn Strobes ซีรีส์ Honeywell Cooper Wheelock NS และ Horns ซีรีส์ NH

เรียนรู้เกี่ยวกับ Horn Strobes ซีรีส์ Honeywell Cooper Wheelock NS และ Horn ซีรีส์ NH ด้วยคู่มือผู้ใช้นี้ อุปกรณ์ติดผนังภายในอาคารอเนกประสงค์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดล่าสุดของ NFPA 72/ANSI 117.1/UFC และ UL Standards 1971 และ 464 ในขณะที่ยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ ADA เกี่ยวกับโรคลมบ้าหมูที่ไวต่อแสง