คู่มือการใช้งาน JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar

JBL BAR20MK2 All-in-One Mk.2 Soundbar คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: อ่านคำแนะนำเหล่านี้ รักษาคำแนะนำเหล่านี้ ฟังคำเตือนทั้งหมด ทำตามคำแนะนำทั้งหมด ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ติดตั้งอุปกรณ์นี้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ใกล้กับแหล่งความร้อนใดๆ เช่น …