คู่มือผู้ใช้ JBL L75MS Integrated Music System

JBL L75MS Integrated Music System ระบบเพลงในตัว ตรวจสอบเนื้อหาในกล่อง กำหนดตำแหน่งลำโพง ตั้งค่าสวิตช์คอนทัวร์เสียงเบสตามระยะของลำโพงกับขอบด้านข้าง เช่น ผนัง และภายในตู้หนังสือหรือตู้ เมื่ออยู่ใกล้ขอบเขต สวิตช์ควรอยู่ในตำแหน่ง -3dB เพื่อรักษาระดับเบส …