คู่มือผู้ใช้หูฟังไร้สาย JBL BAR21SUBMK2

หูฟังไร้สาย JBL BAR21SUBMK2 ดาวน์โหลดใบรับประกันและข้อมูลความปลอดภัยและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ จากเรา webเว็บไซต์: www.jbl.com/warrantyandsafetybooks คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้ รักษาคำแนะนำเหล่านี้ ฟังคำเตือนทั้งหมด ทำตามคำแนะนำทั้งหมด ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ติดตั้งอุปกรณ์นี้ตาม…