คู่มือผู้ใช้ Apple AirPods Pro Gen 2

ความปลอดภัยและการจัดการของ Apple AirPods Pro Gen 2 สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยและการจัดการเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ AirPods ที่ support.apple.com/guide/airpods ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ใช้งาน AirPods และเคสด้วยความระมัดระวัง ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน รวมถึงแบตเตอรี่ และอาจเสียหาย ทำให้การทำงานบกพร่อง หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้หากทำตก เผา เจาะ บด ถอดชิ้นส่วน หรือหากสัมผัส …