แผ่นชาร์จ Mous A669 พร้อมคำแนะนำ MagSafe

เรียนรู้วิธีการใช้แท่นชาร์จ Mous A669 กับ MagSafe® อย่างปลอดภัยและถูกต้องในคู่มือผู้ใช้นี้ ตรวจสอบความเข้ากันได้และหลีกเลี่ยงการรบกวนวัตถุที่เป็นโลหะเพื่อประสิทธิภาพการชาร์จที่ดีที่สุด รวมถึงแท่นชาร์จและสาย USB-C