คู่มือการใช้งานการชาร์จแบบไร้สายของ Mous A448

ตรวจสอบการใช้งานอย่างปลอดภัยและเหมาะสมของ A448 Wireless Charging Car Vent Mount หรือ A472 Wireless Charging Suction Mount ด้วยคู่มือการใช้งานนี้ เรียนรู้วิธีใช้และตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อประสิทธิภาพการชาร์จที่ดีที่สุด เข้ากันได้กับอุปกรณ์รุ่นต่างๆ รวมถึง A448, A471 และ A472 FCC ID: 2AN72-A448 และ IC: 26279-A448