SUNFORCE 82193 คู่มือการติดตั้งไฟรักษาความปลอดภัยแบบเปิดใช้งาน Solar Motion

คู่มือการติดตั้งไฟรักษาความปลอดภัย SUNFORCE 82193 Solar Motion Activated * ใช้สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวทั่วไป เช่น ไม้ ผนังแห้ง อิฐ ฯลฯ สำหรับตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ โปรดไปที่ร้านฮาร์ดแวร์ในพื้นที่ของคุณ สำคัญ เก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต: อ่านอย่างละเอียด คำถาม ปัญหา ชิ้นส่วนที่ขาดหายไป? สำหรับความช่วยเหลือในการประกอบหรือสอน ชิ้นส่วน และลูกค้า …