SUNFORCE 80033 ไฟสตริงพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมคู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

SUNFORCE 80033 ไฟสายไฟพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมรีโมทคอนโทรล คำเตือน: ก่อนแขวนหลอดไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้พักบนพื้นผิวที่ร้อนหรือบริเวณที่อาจได้รับความเสียหาย หากคุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่โดยไม่ติดหลอดไฟ ให้เก็บหลอดไฟไว้ในกล่องขายปลีกหรือเก็บไว้ในอาคารอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกัน ...