คู่มือการติดตั้งพาวเวอร์ซัพพลาย SloanLED 100L1 24 VDC

คู่มือการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ 100L1 24 VDC 1. เครื่องมือที่ต้องใช้: ที่ปอกสายไฟ สว่าน และไขควง 2. วัสดุที่ต้องใช้: ท่อร้อยสายและโครงไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟ (หากไม่ได้ใส่ไว้ในป้ายที่ทำจากวัสดุที่มีการจัดระดับ), สกรูหัวกระทะ #8, สายเคเบิล PLTC ในรายการ UL, ขั้วต่อสายไฟในรายการ UL (เช่น น็อตลวด), ซิลิโคน . ยุโรป: ไฟฟ้า …