คู่มือผู้ใช้ Harley Benton 521996 Double Agent Effect Pedal

เรียนรู้วิธีใช้งาน Harley Benton 521996 Double Agent Effect Pedal อย่างปลอดภัยด้วยคู่มือเริ่มต้นฉบับย่อนี้ คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ สวิตช์เท้าแบบ LED และการใช้โมดูลเอฟเฟ็กต์ A และ B พร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีตาร์ไฟฟ้า