lowes 49300325 5 Light Chandelier User Manual

lowes 49300325 5 โคมไฟระย้า OVERVIEW ฮาร์ดแวร์ (ชิ้นส่วนไม่สามารถปรับขนาดได้) คู่มือนี้มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ โปรดอ่านและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้ทั้งหมดก่อนที่จะพยายามประกอบ ใช้งาน หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ ปิดไฟที่กล่องฟิวส์หลัก (หรือกล่องเซอร์กิตเบรกเกอร์) …