คู่มือการใช้งาน คำแนะนำ และคำแนะนำสำหรับ TAG ผลิตภัณฑ์

TAG T4T599 Heavy Duty Towbar สำหรับ Toyota Rav4 คู่มือการใช้งาน

คู่มือผู้ใช้นี้ให้คำแนะนำการติดตั้งแบบทีละขั้นตอนสำหรับคานลากจูงสำหรับงานหนัก T4T599 ซึ่งออกแบบมาสำหรับรุ่น Toyota Rav4 ตั้งแต่ 02/2013 ถึง 12/2018 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ECU ที่จำเป็น ตำแหน่งที่เหมาะสม และตารางแรงบิด ติดต่อ SWD สำหรับการเรียกร้องการรับประกัน