โลโก้ skc

SKC 769-3003 PERMEA-TEC Sensor for Aliphatic Isocyanates

SKC 769-3003 PERMEA-TEC Sensor for Aliphatic Isocyanates

PERMEA-TEC Sensor for Aliphatic Isocyanates

แมว. เลขที่ 769-3003

The PERMEA-TEC Sensor colorimetric screening method determines the effectiveness of chemical-protective gloves and clothing under actual use conditions. CLI’s microencapsulation detection indicator changes color, indicating permeation for many common aliphatic isocyanates. Results enable professionals to select the gloves/clothing best suited for protection, acceptance, and cost-effectiveness. Easy-to-use PERMEA-TEC sensors are adhered to a worker’s skin at points of greatest contact and abrasion before gloving or covering and are observed for color change at time intervals.

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

To determine a user-safe time period for the particular glove, double gloving is recommended.

  1. Affix PERMEA-TEC sensors to the thumb, middle finger, and palm on the outside of the glove currently being worn. Place the glove to be evaluated over the first glove.
  2.  After one hour, remove the outside glove and the underlying PERMEA-TEC sensors.
  3. Evaluate the sensors for breakthrough. A positive indication of breakthrough results in a color change to red-orange.
  4.  If no breakthrough is indicated, apply fresh PERMEA-TEC sensors and continue to wear the outside glove for another hour. Follow Steps 2 and 3 to determine if breakthrough has occurred.
  5. Repeat Steps 3 and 4 to determine a user-safe time period for gloves.

Other PERMEA-TEC sensors are available for:

  • Aromatic Amines: MDA, aniline, o-toluidine, methylene-bis(2-chloroaniline) (MOCA)
  • Aromatic Isocyanates: TDI, MDI
  • Aliphatic Amines: N,N-dimethyl cyclohexylamine, triethanolamine, diet hanola mine, and triethylenediamine
  • Acid/Base: HCI, HF, HSO, and NH,
  • Phenols Solvents: Bisphenol A

SKC การรับประกันแบบจำกัดและนโยบายการคืนสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ SKC อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกันและการคืนสินค้าอย่างจำกัดของ SKC ซึ่งให้ความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ SKC และการเยียวยาเฉพาะของผู้ซื้อ ถึง view การรับประกันแบบจำกัดของ SKC และนโยบายการคืนสินค้า ไปที่ skcinc.com/warranty.

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

SKC 769-3003 PERMEA-TEC Sensor for Aliphatic Isocyanates [pdf] คู่มือการใช้งาน
769-3003 PERMEA-TEC Sensor for Aliphatic Isocyanates, 769-3003, PERMEA-TEC Sensor for Aliphatic Isocyanates

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่