เครื่องติดตาม GPS ST-901
คู่มือการใช้

เครื่องติดตาม GPS SinoTrack ST-901 2

สถานะ LED

 ไฟ LED สีฟ้า— สถานะ GPS

สถานะ ความหมาย
แวบวับ ไม่มีสัญญาณ GPS หรือ GPS เริ่มต้น
ON GPS ตกลง

 ไฟ LED สีส้ม—สถานะ GSM

สถานะ ความหมาย
แวบวับ ไม่มีซิมการ์ดหรือ GSM เริ่มต้น
ON GSM ตกลง

รหัสผ่านเริ่มต้นคือ: 0000
โหมดเริ่มต้นคือการทำงานปกติ (โหมด ACC)
สถานะ GPS: A คือตำแหน่งที่ได้รับ V คือตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง
โหมดปลุกเปิดอยู่
สัญญาณเตือนจะส่งไปยังหมายเลขควบคุม 3
แบตเตอรี่ 5 คือ 100%, 1 คือ 20%; แบตเตอรี่มีตั้งแต่ 1 ถึง 5

การติดตั้ง:

1. ด้านเสาอากาศ GPS ควรหันไปทางท้องฟ้าแจ่มใส
(ใส่ใต้เหล็กไม่ได้ แต่แก้วกับพลาสติกโอเค)
เครื่องติดตาม GPS SinoTrack ST-901- 12. เชื่อมต่อสายไฟ:

SinoTrack GPS Tracker ST-901- เชื่อมต่อสายไฟ

ฟังก์ชั่น:

1. ตั้งค่าหมายเลขควบคุม:
คำสั่ง: หมายเลข+ผ่าน+ว่าง+ซีเรียล
Sampเลอ: 139504434650000 1
13950443465 เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0000 คือรหัสผ่าน 1 คือหมายเลขซีเรียลหมายถึงหมายเลขแรก
เมื่อตัวติดตามตอบกลับว่า "SET OK" หมายความว่าการตั้งค่านั้นใช้ได้
คุณสามารถตั้งค่าหมายเลขควบคุมที่สองและสามได้เช่นกัน

2. โหมดการทำงาน:
ST-901 มีทั้งโหมดการทำงานของ SMS และ GPRS
1. หากคุณต้องการควบคุมผ่านมือถือและใช้ SMS เท่านั้น คุณสามารถรับตำแหน่ง Google จากมือถือของคุณ
สามารถเลือกโหมด SMS
2. หากคุณต้องการตรวจสอบตัวติดตามออนไลน์แบบเรียลไทม์ และคุณต้องการติดตั้งข้อมูลตัวติดตามเป็นเวลาหลายปี คุณควร
เลือกโหมด GPRS
คุณสามารถส่ง SMS เพื่อเลือกโหมด
โหมด SMS: (ค่าเริ่มต้น)
คำสั่ง: 700+รหัสผ่าน
Samp: 7000000
ตอบ: SET OK
เมื่อ ST-901 ได้รับคำสั่ง มันจะเปลี่ยนเป็นโหมด SMS
โหมด GPRS:
คำสั่ง: 710+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 7100000
ตอบ: SET OK
เมื่อ ST-901 ได้รับคำสั่ง จะเปลี่ยนเป็นโหมด GPRS
3. เปลี่ยนรหัสผ่าน
คำสั่ง: 777+รหัสผ่านใหม่+รหัสผ่านเก่า
Sampเลอ: 77712340000
1234 เป็นรหัสผ่านใหม่และ 0000 เป็นรหัสผ่านเก่า
เมื่อ ST-901 ได้รับคำสั่งก็จะตอบกลับ SET OK
4. รับตำแหน่งด้วยลิงก์ Google
คำสั่ง: 669+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 6690000
เมื่อ ST-901 ได้รับคำสั่ง มันจะอ่านข้อมูล GPS และส่งตำแหน่งกลับด้วยลิงก์ของ Google คุณสามารถเปิดลิงก์เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของตัวติดตามบนแผนที่ได้เครื่องติดตาม GPS SinoTrack ST-901

SinoTrack GPS Tracker ST-901-อีเมล

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

5. รับตำแหน่งทางโทรศัพท์
คุณสามารถใช้มือถือเครื่องใดก็ได้เพื่อโทรหาซิมการ์ดในตัวติดตามโดยจะตอบกลับตำแหน่งด้วยลิงก์ของ Google คุณสามารถเปิดลิงก์เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของตัวติดตามบนแผนที่ได้
SinoTrack GPS Tracker ST-901-อีเมลhttp://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

เมื่อคุณโทรหาเครื่องติดตามเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง เครื่องจะตอบกลับตำแหน่งที่ถูกต้องล่าสุดให้คุณ หลังจากได้รับตำแหน่งใหม่อีกครั้ง เครื่องจะส่ง SMS วินาทีถึงคุณพร้อมตำแหน่งใหม่

6. เปลี่ยนโซนเวลา
คำสั่ง: 896+รหัสผ่าน+ว่าง+E/W+HH
Sampเลอ: 8960000E00 (ค่าเริ่มต้น)
E หมายถึงตะวันออก W หมายถึงตะวันตก 00 โซนเวลาเดียวกัน
ตอบ: SET OK
เขตเวลา 0 คือ 8960000 00

7. ส่งสถานที่ในเวลาที่กำหนดทุกวัน
มันจะส่งไปยังหมายเลขควบคุมแรก
คำสั่ง: 665+รหัสผ่าน+HHMM
HH หมายถึงชั่วโมงตั้งแต่ 00 ถึง 23
MM หมายถึง นาที จาก 00 ถึง 59
Sampเลอ: 66500001219
ตอบ: SET OK
ปิดคำสั่งฟังก์ชัน: 665+รหัสผ่าน+ปิด (ค่าเริ่มต้น)
Sampเลอ: 6650000OFF
ตอบ: SET OK

SinoTrack GPS Tracker ST-901-อีเมล

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

8. รั้วภูมิศาสตร์ (ส่งสัญญาณเตือนไปที่หมายเลขแรกเท่านั้น)
เปิดรั้วภูมิศาสตร์: 211+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 2110000
ตอบ: SET OK
ปิดรั้วภูมิศาสตร์: 210+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 2100000
ตอบ: SET OK
ตั้งรั้วภูมิศาสตร์
Sampเลอ: 0050000 1000 (Geo-Fence คือ 1000 เมตร)
ตอบ SET OK
เราขอแนะนำ Geo-Fence มากกว่า 1000 เมตร

SinoTrack GPS Tracker ST-901-อีเมล

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

9. สัญญาณเตือนความเร็วเกิน (ส่ง Alarm เพื่อควบคุมตัวเลข)
คำสั่ง: 122+ว่าง+XXX
Sampเลอ: 1220000 120
ตอบ: SET OK
XXX คือความเร็วตั้งแต่ 0 ถึง 999 หน่วยเป็น KM/H
หาก XXX เป็น 0 แสดงว่าปิดสัญญาณเตือนความเร็วเกิน

SinoTrack GPS Tracker ST-901-อีเมลhttp://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829
10. ระยะทาง
ตั้งค่าระยะเริ่มต้น
คำสั่ง: 142+รหัสผ่าน<+M+X>
X คือระยะทางเริ่มต้น หน่วยคือ เมตร
Sampเลอ: 1420000
ตอบกลับ: MILEAGE RESET ตกลง
Sampเลอ: 1420000M1000
ตอบ: SET OK, CURRENT: 1000
สีแดงไมล์ปัจจุบัน
คำสั่ง: 143+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 1430000
ตอบกลับ CURRENT TOTAL MILEAGE: XX.
XX คือระยะทาง หน่วยคือ เมตร

11. Shock Alarm (ส่ง SMS แจ้งเตือนไปที่หมายเลขแรก)
เปิดปลุกช็อต: 181+รหัสผ่าน+T
Sampเลอ: 1810000T10
ตอบ: SET OK
T หมายถึงเวลาที่ตกตะลึงหน่วยที่สอง
จาก 0 ถึง 120 วินาที
ปิดนาฬิกาปลุกช็อต: 180+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 1800000
ตอบ: SET OK

SinoTrack GPS Tracker ST-901-อีเมล

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

12. สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (ส่ง SMS ไปที่หมายเลขแรก)
เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย เครื่องติดตามจะส่ง SMS เตือนพลังงานต่ำไปยังหมายเลขแรกSinoTrack GPS Tracker ST-901-อีเมล

http://maps.google.com/maps?=+22.64207+114.18829

เมื่อแบตเตอรี่เต็ม Bat:5 หมายถึง 100%; Bat:4 หมายถึง 80%, Bat:3 หมายถึง 60%, Bat:2 หมายถึง 40%, Bat:1 หมายถึง
20%. เมื่อแบตเป็น 1 จะส่งสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

13. โหมดการโทร
เปิดโหมดการโทร:
คำสั่ง: 150+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 1500000
ตอบ: SET OK

ปิดโหมดการโทร
คำสั่ง: 151+รหัสผ่าน
Sampเลอ: 1510000
ตอบ: SET OK
เมื่อเปิดโหมดการโทร การเตือนจะโทรและส่ง SMS ไปยังหมายเลขควบคุม
เมื่อปิดโหมดการโทร ให้ส่ง SMS เท่านั้น

14. ตั้งค่าAPN
คำสั่ง 1: 803+รหัสผ่าน+ว่าง+APN
Sampเลอ: 8030000 CMNET
ตอบ: SET OK

หาก APN ของคุณต้องการผู้ใช้และผ่าน:
คำสั่ง 2: 803+รหัสผ่าน+ว่าง+ APN+ว่าง+ ผู้ใช้ APN+ว่าง+ APN ผ่าน
Sampเลอ: 8030000 CMNET CMNET CMNET
ตอบ: SET OK
15. ตั้งค่า IP และ Port
คำสั่ง: 804+รหัสผ่าน+ว่าง+IP+ว่าง+พอร์ต
Sampไฟล์: 8040000 103.243.182.54 8090
ตอบ: SET OK

16. ตั้งช่วงเวลา
ACC ตามช่วงเวลา (ค่าเริ่มต้นคือ 20 วินาที)
คำสั่ง: 805+รหัสผ่าน+ว่าง+T
Sampไฟล์: 8050000 20
ตอบ: SET OK
T หมายถึงช่วงเวลา หน่วยเป็นวินาที
จาก 0 ถึง 18000 วินาที
เมื่อ T=0 หมายถึง ปิด GPRS

ACC ปิดช่วงเวลา (ค่าเริ่มต้นคือ 300 วินาที)
คำสั่ง: 809+รหัสผ่าน+ว่าง+T
Sampเลอ: 8090000 300
ตอบ: SET OK
T หมายถึงช่วงเวลา หน่วยเป็นวินาที
จาก 0 ถึง 18000 วินาที
เมื่อ T=0 หมายถึง ปิด GPRS

ช่วงเวลาต่ำสุดคือ 5 วินาที

ติดตามออนไลน์:

กรุณาเข้าสู่ระบบจาก www.sinotrack.com or http://103.243.182.54

SinoTrack GPS Tracker ST-901- ติดตามออนไลน์

คุณสามารถดาวน์โหลดแอพของเราได้ที่ webไซต์ที่จะติดตามบนมือถือของคุณ:

SinoTrack GPS Tracker ST-901- ติดตามออนไลน์ 1

ฟังก์ชั่นอื่น ๆ :

1. เริ่มต้นใหม่
ตัวติดตามจะรีสตาร์ท
2. RCONF
อ่านการกำหนดค่าของตัวติดตาม
ตัวติดตามจะตอบกลับ:
AU08,ID: 8160528336,UP:0000,U1:,U2:,U3:,MODE:GPRS
ทุกวัน: ปิด, รั้วภูมิศาสตร์: ปิด, ความเร็วเกิน: ปิด
VOICE:เปิด,เขย่า
ALARM:OFF,SLEEP:OFF,APN:CMNET,,,IP:103.243.182.54:8090,GPRS อัพโหลดครั้ง:20
โซนเวลา:E00
AU08: เวอร์ชันซอฟต์แวร์
ID: 8160528336 (รหัสติดตาม)
UP:0000 (รหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นคือ 0000)
U1:หมายเลขควบคุมแรก
U2: หมายเลขควบคุมที่สอง
U3:หมายเลขควบคุมที่สาม
โหมด: GPRS (โหมดการทำงาน ค่าเริ่มต้นคือ GPRS)
ทุกวัน: ปิด (เวลารายวันในการรายงาน ค่าเริ่มต้นปิด)
GEO FENCE: ปิด (Geo Fence, ค่าเริ่มต้นปิด)
เกินความเร็ว: ปิด (เกินความเร็ว ปิดค่าเริ่มต้น)
VOICE: เปิด (โหมดการโทร, เปิดค่าเริ่มต้น)
SHAKE ALARM: ปิด (นาฬิกาปลุกช็อต ค่าเริ่มต้นปิด)
SLEEP MODE: ปิด (โหมดสลีป ปิดค่าเริ่มต้น)
APN:CMNET,,, (APN ค่าเริ่มต้นคือ CMNET)
IP:103.243.182.54:8090 (IP และพอร์ต)
GPRS UPLOAD TIME: 20 (ช่วงเวลา)
TIME ZONE: E00 (เขตเวลา ค่าเริ่มต้นคือ +0)

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

เครื่องติดตาม GPS SinoTrack ST-901 [pdf] คู่มือผู้ใช้
ชิโน, เครื่องติดตาม GPS, ST-901

อ้างอิง

เข้าร่วมการสนทนา

1 แสดงความคิดเห็น

  1. ฉันซื้อตัวติดตาม gps st-901 ในคู่มือที่ให้มา c และเขียนว่า (st-901 w 3g / 4g) ฉันใส่การ์ด 4g และใช้งานไม่ได้
    เปรียบเทียบ gps tracker st-901 sul manuale ใน dotazione ce scritto ( st-901 w 3g/4g ) ho inserito scheda 4g และ non funziona

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่