RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text 
Generator Instruction Manual

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 คู่มือการใช้งานเครื่องมือสร้างข้อความอีเมล

www.rkiinstruments.com

การรับประกันสินค้า
RKI Instruments, Inc. รับประกันอุปกรณ์เตือนแก๊สที่เราขายให้ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุ ฝีมือการผลิต และประสิทธิภาพเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่งจาก RKI Instruments, Inc. ชิ้นส่วนใด ๆ ที่พบข้อบกพร่องภายในระยะเวลานั้นจะได้รับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนตามทางเลือกของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับสินค้าที่อาจเสื่อมสภาพหรือใช้งานตามปกติในบริการตามปกติ และต้องทำความสะอาด ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่เป็นประจำ อดีตampรายการดังกล่าว ได้แก่

 • ก) ตลับดูดซับ
 • b) ไดอะแฟรมปั๊มและวาล์ว
 • ค) ฟิวส์
 • ง) แบตเตอรี่
 • จ) องค์ประกอบตัวกรอง

การรับประกันเป็นโมฆะโดยการละเมิดรวมถึงความเสียหายทางกล การเปลี่ยนแปลง การจัดการอย่างหยาบ หรือขั้นตอนการซ่อมแซมที่ไม่เป็นไปตามคู่มือของผู้ปฏิบัติงาน การรับประกันนี้ระบุขอบเขตความรับผิดทั้งหมดของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการถอดหรือเปลี่ยน ค่าซ่อมในพื้นที่ ค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
การรับประกันนี้ใช้แทนการรับประกันและการรับรองใดๆ และทั้งหมด โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และภาระผูกพันหรือความรับผิดอื่นๆ ทั้งหมดในส่วนของ RKI INSTRUMENTS, INC. รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันของส่วนการค้า . ไม่ว่าในกรณีใด RKI INSTRUMENTS, INC. จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ในการทำงานหรือทำงานอย่างถูกต้อง
การรับประกันนี้ครอบคลุมถึงเครื่องมือและชิ้นส่วนที่จำหน่ายให้กับผู้ใช้โดยผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตตามที่ RKI Instruments, Inc. แต่งตั้ง
เราไม่ถือว่าการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการทำงานของเครื่องตรวจวัดก๊าซนี้ และการรับประกันของเราจำกัดเฉพาะการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือสินค้าทั้งหมดของเรา

ขององค์กร

The 82-5201-01 email/text generator is capable of monitoring 4 sets of contacts and sending out an email and/or text message when a contact opens or closes. It can also send out an email and/or text message when it is powered up. The email/text generator is installed in a plastic housing that has a strain relief bushing on the bottom. An AC/DC power supply is installed beneath the email/text generator. The power supply’s AC input terminals are wired to a terminal strip at the bottom of the mounting plate to make it easy to connect power at the installation site. The DC output wires are wired to the email/ text generator’s input terminals.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 1

ข้อบ่งชี้จำเพาะ

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Specifications

การติดตั้ง

 1. เลือกสถานที่ติดตั้ง เมื่อคุณเลือกไซต์การติดตั้ง พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:
  • Is an AC or DC power source available?
  • Is there enough room to open the housing door and make wiring connections (see Figure 2)?
 2. ขายึดและฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งขายึดจะจัดส่งมาในถุงที่อยู่ภายในตัวเครื่อง ติดตั้งขายึดตามที่แสดงด้านล่าง
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Installation
 3. วางจอภาพบนพื้นผิวแนวตั้งที่ระดับสายตา (4 1/2 ถึง 5 ฟุตจากพื้น)
 4. Use 3/16″ screws through the slots in the mounting feet at each corner of the housing to secure the housing to the mounting surface.

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 2

การเดินสายไฟ

 1. หากใช้ไฟ AC:
  NS. คลายเกลียวและถอดน็อตยึดออกจากฝาปิดรางปลั๊กไฟ AC
  NS. เดินสายไฟ AC ผ่านบูชระบายความเครียดที่ด้านล่างของตัวเรือน
  ค. ต่อสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับขั้วต่อ "H" บนรางปลั๊กไฟ AC
  NS. ต่อสายไฟที่เป็นกลางจากแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับขั้วต่อ "N" บนแถบขั้วต่อไฟฟ้ากระแสสลับ
  อี ต่อสายกราวด์จากแหล่งจ่ายไฟ AC เข้ากับขั้วต่อ “G” บนรางปลั๊กไฟ AC
  NS. ติดตั้งฝาครอบแถบขั้วต่อสายไฟ AC อีกครั้งโดยใช้น็อตยึด
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 3
 2. หากใช้แหล่งจ่ายไฟ 9 – 12 VDC:
  NS. ถอดสายสีแดงและสีดำที่ติดตั้งมาจากโรงงานออกจากขั้วอินพุตของตัวสร้างอีเมล/ข้อความ
  NS. เดินสายไฟ DC ผ่านบูชระบายความเครียดที่ด้านล่างของตัวเรือน
  ค. เชื่อมต่อสาย "+" ของแหล่งพลังงานเข้ากับขั้วต่อ "+" บนแถบขั้วต่อ DC
  NS. เชื่อมต่อสาย "-" ของแหล่งพลังงานเข้ากับขั้วต่อ "-" บนแถบขั้วต่อ DC
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Figure 4
 3. ต่อสายไฟ 2 ขั้วต่อสำหรับ Contact Closure Input แต่ละตัวเข้ากับหน้าสัมผัสที่ต้องการตรวจสอบ
 4. ขันสกรูบนบูชระบายความเครียดให้แน่นเพื่อยึดสายไฟ
 5. เปิดแหล่งจ่ายไฟ

องค์ประกอบ

เข้าสู่โหมดการกำหนดค่าและการเชื่อมต่อเริ่มต้น
 1. ต่อไฟเข้าเครื่อง. หากเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก อุปกรณ์จะเปิดในโหมดการกำหนดค่าและไฟ LED จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน หากไฟ LED กะพริบเป็นสีเขียว ให้กดปุ่มโหมดที่ด้านขวาของอุปกรณ์เพื่อสลับไปที่โหมดการกำหนดค่าโดยใช้เครื่องมือที่ทำมุม 90°
 2. ไปที่หน้าจอ WiFi บนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต แล้วค้นหา NCD_Email
 3. รหัสผ่านในการเข้าร่วมเครือข่ายคือ NCDBeast
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The password to join the network is NCDBeast
 4. อุปกรณ์ของคุณอาจเปิดเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติและนำคุณไปยังการกำหนดค่า web อินเตอร์เฟซ. หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องแตะชื่อเครือข่ายอีกครั้ง (บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต) หรือพิมพ์ 172.217.28.1 ลงในหน้าต่างเบราว์เซอร์ Chrome, Firefox หรือ Safari (บนคอมพิวเตอร์)
  RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Your device may automatically launch a browser
 5. การกำหนดค่าของอุปกรณ์ web อินเทอร์เฟซปรากฏขึ้น

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - The device’s configuration web interface appears

การกำหนดค่า WiFi

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - WiFi Configuration

 1. Network: Select a 2.4 GHz WiFi network from the drop down menu. The device does not support 5 GHz networks.
 2. Hidden Network: If your network does not appear, manually enter the 2.4 GHz network’s SSID. The device does not support 5 GHz networks. Do not enter anything in the Hidden Network field if you selected a network from the Network drop down menu.
 3. รหัสผ่าน: หากเครือข่ายของคุณมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ป้อนรหัสผ่าน อุปกรณ์ไม่รองรับเครือข่ายที่รหัสผ่านมีอักขระพิเศษ เช่น #$%* หากเครือข่ายของคุณไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้
 4. DHCP: เลือกช่องนี้หากเครือข่ายที่คุณกำลังเชื่อมต่อเป็นเครือข่าย DHCP ยกเลิกการเลือกช่องนี้หากคุณต้องการกำหนดที่อยู่ IP แบบคงที่
  หมายเหตุ: The rest of the fields are only active if DHCP is deselected.
 5. เกตเวย์เริ่มต้น: ป้อน IP เกตเวย์เริ่มต้นของเครือข่าย
 6. ซับเน็ตมาสก์: ป้อน IP ซับเน็ตมาสก์ของเครือข่าย
 7. DNS หลัก: ป้อน IP เซิร์ฟเวอร์หลัก DNS ที่ถูกต้อง IP สามารถจับคู่กับการตั้งค่าเครือข่ายหรืออาจเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั่วไป 8.8.8.8 คือ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์การค้นหา DNS หลักของ Google
 8. DNS Secondary: ป้อน IP เซิร์ฟเวอร์รอง DNS ที่ถูกต้อง IP สามารถจับคู่กับการตั้งค่าเครือข่ายหรืออาจเป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ทั่วไป 8.8.4.4 คือ IP สำหรับเซิร์ฟเวอร์การค้นหา DNS สำรองของ Google
 9. IP แบบคงที่: ป้อนที่อยู่ IP แบบคงที่ที่คุณต้องการให้อุปกรณ์ใช้ในเครือข่ายของคุณ
การกำหนดค่า AP แบบอ่อน

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Soft AP Configuration

 1. Soft AP SSID: ขณะอยู่ในโหมดการกำหนดค่า อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นจุดเข้าใช้งาน WiFi และเผยแพร่ SSID ป้อน SSID ที่คุณต้องการให้อุปกรณ์ออกอากาศ
 2. รหัสผ่าน Soft AP: ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการให้อุปกรณ์ต้องใช้เมื่อพยายามเชื่อมต่อกับจุดเข้าใช้งาน WiFi
การกำหนดค่าไคลเอนต์อีเมล

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Email Client Configuration

 1. Host: Enter the email broker’s SMTP host address. Common addresses are smtp.gmail.com and smtp-mail.outlook.com.
  หมายเหตุ: Email broker must be SMTP.
 2. Host Port: Enter the email broker’s SMTP port. Most email brokers that support SMTP connection use port 587.
 3. Login Email: Enter the email address you’d like to use to generate emails/texts. 4. Password: Enter the password used to access the email address entered in Login Email.
  หมายเหตุ: The email account’s password cannot contain the `&’ symbol.
 4. Device Name: Enter the text you want to appear in the signature of sent emails/texts. 6. Retries: Enter the number of times you want the device to attempt to send emails and/or texts if the initial attempt is unsuccessful.
  หมายเหตุ: หากคุณกำลังจะใช้ที่อยู่ Gmail เพื่อส่งอีเมล/ข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการตั้งค่า "อนุญาตแอปที่มีความปลอดภัยน้อย" ในบัญชี Google ของคุณ
การกำหนดค่าการปรับเทียบ

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Calibration Configuration

 1. Debounce Cycles: This setting defines how many CPU cycles are needed to determine a change in status. Most contacts bounce when they first make contact and this setting prevents those bounces from being recorded as separate events. Do not change this setting unless recommended by RKI Instruments, Inc.
 2. ตรวจสอบข้อมูลเข้า: การตั้งค่านี้กำหนดจำนวนมิลลิวินาทีที่ผู้ติดต่อต้องอยู่ในสถานะที่เปลี่ยนแปลงก่อนที่อุปกรณ์จะส่งอีเมลและ/หรือข้อความ การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 5000 มิลลิวินาที (5 วินาที)
เปิดเครื่องและป้อนอีเมล/ข้อความ

อุปกรณ์จะสร้างอีเมลและ/หรือข้อความเมื่อเปิดเครื่องและ/หรือเมื่อผู้ติดต่อปิดหรือเปิด คุณต้องตั้งค่าอีเมล/ข้อความสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภท (เปิดเครื่อง ปิดอินพุต 1 ปิด เปิดอินพุต 1 ฯลฯ) ทีละรายการ แม้ว่าทั้งหมดจะใช้ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้ส่งอีเมล/ข้อความสำหรับกิจกรรมบางประเภท ให้เว้นฟิลด์ว่างไว้

If you are using an Outlook account and want to send emails/texts to more than one recipient, you will need to verify the Outlook email address the first time the email/text generator sends an email/text. The first attempt at sending an email/text will not be successful, and Outlook will send an email to your Outlook email address, asking you to verify your account.
RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Power On and Input Emails Texts

 1. เรื่อง: ป้อนชื่อเรื่องสำหรับอีเมล/ข้อความที่สร้างจากประเภทกิจกรรม ข้อความต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขและต้องไม่มีอักขระพิเศษใดๆ
 2. เนื้อหาข้อความ: ป้อนเนื้อหาสำหรับอีเมล/ข้อความที่สร้างจากประเภทกิจกรรม ข้อความต้องเป็นตัวอักษรและตัวเลขและต้องไม่มีอักขระพิเศษใดๆ
  หมายเหตุ: ข้อความเปิดเครื่องมีความแรงของสัญญาณ WiFi เปอร์เซ็นต์tage นอกเหนือจากข้อความที่ป้อน
 3. Recipients: Enter the email address(es) and/or phone number(s) you want to receive emails/ texts for the event type. Separate multiple email addresses and/or phone numbers with a comma (ie. [ป้องกันอีเมล],[ป้องกันอีเมล]). อย่าเพิ่มช่องว่างระหว่างที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ คุณต้องใช้ a [ป้องกันอีเมล]______ รูปแบบที่ชื่อโดเมนที่ใช้ในช่องว่างขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการไร้สายของหมายเลข

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email addressRKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Enter the email address

การแก้ไขปัญหา

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator Instruction Manual - Troubleshooting

หมายเหตุ: โปรแกรมสร้างอีเมล/ข้อความเป็นอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม สนใจติดต่อได้ที่ https://community.ncd.io/ สำหรับการสนับสนุนตัวสร้างอีเมล/ข้อความ

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

RKI INSTRUMENTS 82-5201-01 Email Text Generator [pdf] คู่มือการใช้งาน
82-5201-01, Email Text Generator, 82-5201-01 Email Text Generator, Text Generator, Generator

อ้างอิง

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่