คู่มือการใช้งาน PYLE RVSD300 ระบบรับสัญญาณมือถือดิจิตอล
PYLE RVSD300 ระบบรับสัญญาณมือถือดิจิตอล

การดำเนินการ

การทำงานของนาฬิกาปลุก

กดปุ่ม ALARM เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชั่นปลุก เมื่อฟังก์ชั่นปลุกเปิดอยู่ และเวลาวิ่งไปที่นาฬิกาปลุก ลำโพงจะส่งเสียงบี๊บ เสียงบี๊บจะดังขึ้นตลอดเวลาจนกว่าจะมีการกดปุ่มใดๆ

การนอนหลับ 

กดปุ่ม SLEEP ค้างไว้เพื่อตั้งเวลาพักเครื่อง (ใช้ปุ่ม VOL เพื่อตั้งเวลา)
กดปุ่ม SLEEP สั้นๆ เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันสลีป เมื่อเปิดฟังก์ชันสลีป และเวลาทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

ลำดับความสำคัญของข้อมูล/ลำดับความสำคัญของนาฬิกา 

กดปุ่ม DISP เร็วๆ เพื่อเลือกลำดับความสำคัญของนาฬิกาหรือลำดับความสำคัญของข้อมูล (ค่าเริ่มต้น)

การตั้งค่านาฬิกา

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ 2 วินาที "HH" จะกะพริบ หมุนปุ่ม VOL เพื่อตั้งชั่วโมง
หลังจากนั้นกดปุ่ม DISP หรือ SEL “MM” จะกะพริบ หมุนปุ่ม VOL เพื่อตั้งนาที
จากนั้นกดปุ่ม DISP หรือ SEL เพื่อยืนยัน

โซน A / โซน B / โซน C การควบคุมระดับเสียง 

 1. หมุนปุ่ม VOL เพื่อควบคุมระดับเสียงของโซน A/โซน B และโซน C พร้อมกัน
 2. กดปุ่ม A จากนั้นหมุนปุ่ม VOL เพื่อปรับระดับเสียงของโซน A เท่านั้น 5 วินาทีต่อมา กลับไปที่โหมดโซน A + โซน B + โซน C
 3. กดปุ่ม B แล้วหมุนปุ่ม VOL เพื่อปรับระดับเสียงของโซน B เท่านั้น 5 วินาทีต่อมา กลับไปที่โหมดโซน A + โซน B + โซน C
 4. กดปุ่ม C แล้วหมุนปุ่ม VOL เพื่อปรับระดับเสียงของโซน C เท่านั้น 5 วินาทีต่อมา กลับไปที่โหมดโซน A + โซน B + โซน C

โซน A / โซน B / โซน C ปิดเสียง เปิด/ปิด 

กดปุ่ม A (B/C) ค้างไว้เพื่อปิดเสียงเปิด/ปิดเอาต์พุตโซน A (B/C)

RCAs / เอาต์พุต HDMI 

ด้านหลังเฮดยูนิตมีช่องเสียบ RCA ตามภาพการเดินสายไฟด้านบนเพื่อเชื่อมต่อ
เมื่อเล่นวิดีโอ file. คุณยังสามารถใช้พอร์ต HDMI เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ได้ (ต้องตั้งค่าเครื่องทีวีเป็นแหล่งสัญญาณ HDMI)

ฟังก์ชั่น AUX IN 1 / AUX IN 2 

AUX IN 1 สำหรับแจ็ค 3.5 มม. ที่แผงด้านหน้า AUX IN 2 สำหรับ RCA (เสียง + วิดีโอ) ด้านหลังตัวเครื่อง
กดปุ่ม MODE สลับไปที่แหล่งสัญญาณ AUX IN 1/AUX ​​IN 2

ฟังก์ชัน ARC

การเชื่อมต่อเฮดยูนิตและทีวีโดยใช้สาย HDMI กดปุ่ม MODE เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด HDMI ARC
เสียงของทีวีจะถูกส่งไปยังลำโพงของเฮดยูนิต

ตั้งค่าฟังก์ชั่น 

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างในการแสดงผลหรือฟังก์ชันไม่ทำงาน กดปุ่ม RESET (24) เพื่อรีเซ็ตเครื่อง
(บันทึก: ความทรงจำทั้งหมดจะหายไป)

การทำงานของวิทยุ

รับสถานีวิทยุ
กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณวิทยุ จากนั้นกดปุ่ม BAND เพื่อเลือกวงดนตรี
กด ปุ่ม/ปุ่ม เพื่อรับสถานีวิทยุที่ต้องการ
กดค้างไว้ ปุ่ม/ปุ่ม ปุ่มสำหรับปรับความถี่ด้วยตนเอง
บันทึก: หากอยู่ในแหล่งอื่น ให้กดปุ่ม BAND สักครู่เพื่อสลับไปยังแหล่ง RADIO

สถานีร้านค้าอัตโนมัติ 

กดปุ่ม BAND ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อบันทึกสถานีอัตโนมัติไปยังปุ่มตัวเลข 1-6 ของแบนด์ 1 3

จัดเก็บสถานีด้วยตนเอง & เรียกคืนสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 

เพื่อรับสถานีกับ ปุ่ม or ปุ่ม ปุ่ม. กดปุ่มพรีเซ็ต 1-6 ปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
สถานีปัจจุบันถูกเก็บไว้ในปุ่มตัวเลข กดปุ่มพรีเซ็ต (1 6) สักครู่เพื่อฟังสถานีที่บันทึกไว้ในปุ่มพรีเซ็ตที่เกี่ยวข้องโดยตรง

การทำงานของ DISC/MP3/WMA 

เปลี่ยนเป็นแหล่งที่มาของ DISC
ค่อยๆ ใส่ DISC โดยให้ด้านที่พิมพ์อยู่ด้านบนสุดเข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์ เริ่มเล่น DISC หรือกดปุ่ม MODE เพื่อสลับไปยังแหล่งสัญญาณ DISC

การเลือกแทร็ก

ข่าวประชา ปุ่ม/ปุ่ม ปุ่มย้ายไปยังเพลงก่อนหน้า / ถัดไป
ถือ ปุ่ม/ปุ่ม ปุ่มเพื่อย้อนกลับอย่างรวดเร็วหรือกรอไปข้างหน้า กด"ปุ่ม” เพื่อเล่นอีกครั้ง

หยุดชั่วคราว/เล่นการทำงาน 

ข่าวประชา ปุ่ม ปุ่มเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อเล่นต่อ

บทนำ การดำเนินงาน 

กดปุ่ม INT เพื่อเล่น 10 วินาทีแรกของแต่ละแทร็ก กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้

ทำซ้ำ ONE/ALL Operation

กดปุ่ม RPT เพื่อเล่นเพลงเดิมซ้ำ กดอีกครั้งเพื่อเล่นซ้ำทุกแทร็ก

สุ่มเปิด/ปิดการทำงาน

กดปุ่ม RDM เพื่อเล่นแทร็กทั้งหมดแบบสุ่ม กดอีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้

นำแผ่นดิสก์ออก
ข่าวประชา ปุ่ม ปุ่มเพื่อนำแผ่นดิสก์ออก

ฟังก์ชัน DIR+/DIR- (สำหรับ MP3/WMA)

กดปุ่ม DIR-/DIR+ เพื่อเลือกไดเร็กทอรีก่อนหน้า/ถัดไปที่จะเล่น

+ 10 / -10 File ฟังก์ชัน (สำหรับ MP3/WMA)

กดปุ่ม DIR+/DIR- ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อข้าม +10/-10 file ที่จะเล่น

ปฏิบัติการค้นหาเพลง

กดค้างไว้ 1/ปุ่ม ปุ่มเพื่อเลือกโหมดค้นหาเพลง: DIR SCH หรือ NUM SCH

 1. DIR SCH: กด 1/ปุ่ม ปุ่มหนึ่งครั้ง มันแสดง “DIR SCH” หมุนปุ่ม VOL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
  จากนั้นกดปุ่ม SEL ลงในโฟลเดอร์ หมุนปุ่ม VOL อีกครั้งเพื่อเลือกเพลง จากนั้นกด SEL เพื่อเล่น
 2. NUM SCH: กด 1/ปุ่ม ปุ่มแล้วกด 1/ปุ่ม ปุ่ม. มันแสดง “NUM SCH”
  คุณสามารถเลือกเพลงโดยป้อนปุ่มตัวเลขโดยตรง: 0-9 (MODE=7, ปุ่ม = 8, ปุ่ม =9, DISP=0).
  คุณยังสามารถหมุนปุ่ม VOL เพื่อเลือกตัวเลขได้อีกด้วย จากนั้นกด SEL เพื่อเล่น

เปลี่ยนการเล่นวิดีโอ/ภาพถ่าย/เพลง 

เมื่อมีวิดีโอ/ภาพถ่าย/เพลง fileในแผ่นดิสก์/USB ใส่แผ่นดิสก์/USB เข้ากับตัวเครื่อง เครื่องจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม BAND ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นการเล่นด้านล่าง: Music–>Video–>Photo

ข้อควรระวัง

 1. เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 ที่มีแบตเตอรี่ปกติ (แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) คุณควรถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเล่น MP3 ก่อน แล้วจึงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซ USB มิฉะนั้น อาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
 2. เมื่อมีเรื่องสำคัญ fileใน DISC/USB/SD ห้ามเชื่อมต่อกับตัวเครื่องหลักเพื่อเล่น บริษัทของเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่สำคัญ fileที่สูญหายหรือเสียหาย

รองรับโหมดถอดรหัส MP3/WMA

ยูนิตหลักรองรับโหมดถอดรหัส MP3/WMA (Windows Media Audio) ดังนี้

Standard อัตราบิต (kbps) รองรับโหมด
MPEG1 เลเยอร์เสียง 3 (44.1 kHz) 32, 48, 64, 96,

1 28,192, 256,320

ระบบเสียงสเตอริโอ
Windows Media Audio (44.1kHz) 64, 96, 128, 192 ระบบเสียงสเตอริโอ

โซลูชัน USB สามารถรองรับ:

 1. โฟลเดอร์: สูงสุด 500
 2. File: สูงสุด 999
 3. ความลึกของโฟลเดอร์: 8 ชั้น
 4. ขนาด: 64 GB

การทำงานของการสตรีม BT แบบไร้สาย

จับคู่
เลือกรายการ Wireless BT และค้นหาอุปกรณ์ BT บนโทรศัพท์ของคุณ
เลือก "PyIeUSA" และป้อนรหัสผ่าน "0000" หากต้องใช้รหัสผ่าน
ไอคอน BT จะปรากฏขึ้นเมื่อจับคู่สำเร็จ

Wireless BT Audio (ฟังก์ชัน A2DP)

กดปุ่ม MODE เพื่อสลับไปที่แหล่ง "BT MUSIC" มันจะเล่นเพลงของโทรศัพท์มือถือของคุณโดยอัตโนมัติ
กดปุ่มเพื่อหยุดชั่วคราว/ปุ่ม เพลง. กด ปุ่ม/ปุ่ม เพื่อเลือก ปุ่ม/ปุ่ม เพลงก่อนหน้า.

ปลดการเชื่อมต่อไร้สาย BT

หลังจากที่โทรศัพท์จับคู่กับตัวเครื่องแล้ว กดปุ่ม MODE ค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ/เชื่อมต่อ BT ใหม่
บันทึก: ในครั้งแรกที่จับคู่กับโทรศัพท์มือถือ คุณต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการจับคู่เครื่อง รายการ BT OFF/ON เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่เท่านั้น

หมายเหตุดิสก์

A. หมายเหตุเกี่ยวกับแผ่นดิสก์:
การพยายามใช้ดิสก์รูปทรงที่ไม่ได้มาตรฐาน (เช่น สี่เหลี่ยม สตาร์ท ฮาร์ท) อาจ

 1. สร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่อง ต้องแน่ใจว่าใช้แผ่นซีดีทรงกลมสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น
 2. อย่าติดกระดาษหรือเทป ฯลฯ เข้าไปในด้านฉลากหรือด้านบันทึกของแผ่นดิสก์ เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
 3. สิ่งสกปรก ฝุ่น รอยขีดข่วน และแผ่นบิดเบี้ยวจะทำให้การทำงานผิดพลาด

B.หมายเหตุเกี่ยวกับ CD-R (ซีดีแบบบันทึกได้)/CD-RW (ซีดีแบบเขียนซ้ำได้): 

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้แผ่นดิสก์ที่มีเครื่องหมายต่อไปนี้สำหรับเครื่องเล่นเท่านั้น:
  หมายเหตุดิสก์
 2. เครื่องไม่สามารถเล่น CD-R และ CD-RW ที่ยังไม่สิ้นสุดได้
  (โปรดดูคู่มือของเครื่องบันทึก CD-R/CD-RW หรือซอฟต์แวร์ CD-R/CD-RW สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสรุปผล)
 3. ขึ้นอยู่กับสถานะการบันทึก เงื่อนไขของแผ่นดิสก์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบันทึก CD-R/CD-RW บางรายการอาจไม่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นนี้ได้ (ดู *1)
  ^1: เพื่อให้การเล่นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:
  NS. ใช้ CD-RW ที่มีความเร็ว 1x ถึง 4x และเขียนด้วยความเร็ว 1x ถึง 2x
  NS. ใช้ CD-R ที่มีความเร็ว 1x ถึง 8x และเขียนด้วยความเร็ว 1x ถึง 2x
  ค.ห้ามเล่นแผ่น CD-RW ที่เขียนเกิน 5 ครั้ง

ค. หมายเหตุเกี่ยวกับ MP3 files (เวอร์ชัน MP3 เท่านั้น): 

 1. แผ่นดิสก์ต้องอยู่ในรูปแบบ ISO9660 ระดับ 1 หรือระดับ 2 หรือ Joliet หรือ Romeo ในรูปแบบส่วนขยาย
 2. เมื่อตั้งชื่อ MP3 fileให้แน่ใจว่า file นามสกุลคือ “.MP3“
 3. สำหรับไฟล์ที่ไม่ใช่ MP3 fileแม้ว่า file นามสกุลคือ “.MP3” เครื่องจะไม่รู้จัก

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล

แป้น ACTION RADIO DISC USB AUX/AV IN บีที มิวสิค
พาวเวอร์ สั้น ปิดไฟ ปิดไฟ ปิดไฟ ปิดไฟ ปิดไฟ
นาน ปิดไฟ ปิดไฟ ปิดไฟ ปิดไฟ ปิดไฟ
A สั้น โซน A
ปิด/เปิดเสียง
โซน A
ปิด/เปิดเสียง
โซน A
ปิด/เปิดเสียง
โซน A
ปิด/เปิดเสียง
โซน A
ปิด/เปิดเสียง
นาน / / / / /
B สั้น โซน B
ปิด/เปิดเสียง
โซน B
ปิด/เปิดเสียง
โซน B
ปิด/เปิดเสียง
โซน B
ปิด/เปิดเสียง
โซน B
ปิด/เปิดเสียง
นาน / / / / /
C สั้น โซน C
ปิด/เปิดเสียง
โซน C
ปิด/เปิดเสียง
โซน C
ปิด/เปิดเสียง
โซน C
ปิด/เปิดเสียง
โซน C
ปิด/เปิดเสียง
นาน / / / / /
MUTE สั้น ปิดเสียงทั้งหมด
เปิด / ปิด
ปิดเสียงทั้งหมด
เปิด / ปิด
ปิดเสียงทั้งหมด
เปิด / ปิด
ปิดเสียงทั้งหมด
เปิด / ปิด
ปิดเสียงทั้งหมด
เปิด / ปิด
นาน / / / / /
VOL + สั้น ปรับระดับเสียงขึ้น ปรับระดับเสียงขึ้น ปรับระดับเสียงขึ้น ปรับระดับเสียงขึ้น ปรับระดับเสียงขึ้น
นาน เพิ่มเสียงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเสียงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเสียงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเสียงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเสียงอย่างรวดเร็ว
ฉบับ- สั้น ลดเสียงลง ลดเสียงลง ลดเสียงลง ลดเสียงลง ลดเสียงลง
นาน ลดเสียงลงอย่างรวดเร็ว ลดเสียงลงอย่างรวดเร็ว ลดเสียงลงอย่างรวดเร็ว ลดเสียงลงอย่างรวดเร็ว ลดเสียงลงอย่างรวดเร็ว
DISC สั้น เปลี่ยนเป็น DISC
แหล่ง
กรมการกงสุล/
NUM SCH
เปลี่ยนเป็น DISC
แหล่ง

เปลี่ยนเป็น DISC

เปลี่ยนเป็น DISC
แหล่ง
แหล่ง
นาน / I / 1 /
AM/EM
บันทึก
สั้น เปลี่ยนวงดนตรี band เปลี่ยนเป็นวิทยุ
แหล่ง
เปลี่ยนเป็นวิทยุ
แหล่ง
เปลี่ยนเป็นวิทยุ
แหล่ง
เปลี่ยนเป็นวิทยุ
แหล่ง
นาน ร้านค้าอัตโนมัติ / I / /
ที่จะ สั้น เปลี่ยนเป็น AUX IN1
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น AUX IN1
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น AUX IN1
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น AUX IN1
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น AUX IN1
แหล่ง
นาน เปลี่ยนเป็น AUX 1N2
กลโกง
เปลี่ยนเป็น AUX IN2
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น AUX IN2
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น AUX IN2
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น AUX IN2
แหล่ง
USB สั้น เปลี่ยนเป็น USB
โหมด
เปลี่ยนเป็น USB
โหมด
กรมการกงสุล/
NUM SCH
เปลี่ยนเป็น USB
โหมด
เปลี่ยนเป็น USB
โหมด
นาน / / / 1 /
BT สั้น เปลี่ยนเป็น 8T
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น BT
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น81
แหล่ง
เปลี่ยนเป็น BT
แหล่ง
/
นาน BT ปิด/หมึก BT ofilink BT ปิด/หมึก BT ofilink BT บ่อยครั้ง/fink
0/DIS
P
สั้น ข้อมูล/ท่าเรือ ข้อมูล/ท่าเรือ/SCH:O ข้อมูล/ท่าเรือISCH:O ข้อมูล/cbdt ข้อมูล/ท่าเรือ
นาน การตั้งค่านาฬิกา การตั้งค่านาฬิกา การตั้งค่านาฬิกา การตั้งค่านาฬิกา การตั้งค่านาฬิกา
1/PA
U
สั้น เรียกคืนสถานี M1 เล่น/หยุดชั่วคราว/SCH:1 เล่น/หยุดชั่วคราว/SCH:1 / เล่น / หยุดชั่วคราว
นาน บันทึกไปยัง M1 / / / /
2/INT สั้น เรียกคืนสถานี M2 INT เปิด/ปิด/SCH:2 INT เปิด/ปิด/SCH:2 / /
นาน บันทึกไปยัง M2 1 / / /
3/RPT สั้น เรียกคืนสถานี M3 RPT(หนึ่ง/พันธมิตร
SCH:3
RPT(หนึ่ง/พันธมิตร
SCH:3
/ /
นาน บันทึกไปยัง M3 1 / / /
ฉัน 0

2

สั้น เรียกคืนสถานี M4 RDM
เปิด/ปิด/SCH:4
RDM
เปิด/ปิด/SCHA
/ /
นาน บันทึกไปยัง M4 / / /  
5/DIR- สั้น เรียกคืนสถานี M5 DIR-/SCH• DIR-/SCH:5 I /
นาน บันทึกไปยัง M5 -10 -10 / /
6/DIR
+
สั้น เรียกคืนสถานี M6 DIR+/SCH•6 DIR+/SCH:6 / /
นาน บันทึกไปยัง M6 +10 +10 1 /
71EQ/
ดัง
สั้น ป๊อปร็อคคลาส-
JAZZ-OFF
ป๊อปร็อคคลาส-
JAZZ-OFF
/SCH:7
ป๊อปร็อคคลาส-
JAZZ-OFF
/SCH:7
ป๊อปร็อคคลาส-
JAZZ-OFF
ป๊อปร็อคคลาส-
JAZZ-OFF
นาน เปิด/ปิดเสียงดัง เปิด/ปิดเสียงดัง เปิด/ปิดเสียงดัง เปิด/ปิดเสียงดัง ดัง หัวหอม
811cc สั้น ค้นหาลง ก่อน
file/SCH:8
ก่อน
file/SCH:8
/ ก่อน file
นาน คู่มือเปิดลง FR FR / /
9/>>ฉัน สั้น ตามหา ถัดไป file/SCH:9 ถัดไป file/SCH:9 1 ถัดไป file
นาน เปิดขึ้นด้วยมือ FF FF / /
REW
«
สั้น มานูเอล ทุ่มสุดตัว FR FR / /
นาน / / / / /
ขับเคลื่อนล้อหน้า
>>
สั้น เปิดขึ้นด้วยมือ FF FF / /
นาน   / / / /
SEL สั้น โซน A->โซน B-
>โซน C (เบส-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

โซน A->โซน B-
>โซน C (เบส-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

โซน A->โซน B-
>โซน C (เบส-

TRE-BAL-EQ-

LOUD-P VOL)

โซน A->โซน B-
>โซน C (แก๊ส-

TRE-BAL-EQ-

ดัง•P VOL)

โซน A->โซน 8-
>โซน C (แก๊ส-

TRE-BAL-E(k .)

LOUD-P VOL)

นาน เสียงบี๊บ->นาฬิกา
(12/24)-,CT(indepl
ซิงค์) -> AREA->
DX/สเตอริโอ
(เสียงบี๊บ)->
นาฬิกา(12/24)
(เสียงบี๊บ)->
นาฬิกา(12/24)
(เสียงบี๊บ)->
นาฬิกา(12/24)
(เสียงบี๊บ)->
นาฬิกา(12/24)
ALAR
M
สั้น เปิด/ปิดนาฬิกาปลุก เปิด/ปิดนาฬิกาปลุก เปิด/ปิดนาฬิกาปลุก เปิด/ปิดนาฬิกาปลุก เปิด/ปิดนาฬิกาปลุก
นาน การตั้งปลุก การตั้งปลุก การตั้งปลุก การตั้งปลุก การตั้งปลุก
การนอนหลับ สั้น นอน/ปิด นอน/ปิด นอน/ปิด นอน/ปิด นอน/ปิด
นาน การตั้งค่าการนอนหลับ
(1-59 นาที)
การตั้งค่าการนอนหลับ
(1-59 นาที)
การตั้งค่าการนอนหลับ
(1-59 นาที)
การตั้งค่าการนอนหลับ
(1-59 นาที)
การตั้งค่าการนอนหลับ
(1-59 นาที)
NONE สั้น ติ่มซำสูง/ow ติ่มซำสูง ติ่มซำสูง/ต่ำ ติ่มซำสูง/ow ติ่มซำสูงAow
นาน / / / / /
  สั้น / เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น / / /
นาน I / / / /
V สั้น I เคอร์เซอร์ลง
ย้าย
/ / /
นาน I / / / /
สั้น / เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย / / /
นาน / / / / /
  สั้น / เลื่อนเคอร์เซอร์ขวา / / /
นาน / / / / /
OK สั้น / ยืนยัน ยืนยัน / /
นาน / / / / /
STOP สั้น / หยุด / / /
นาน / / / / /
Setu
P
สั้น / เมนูตั้งค่า / / /
นาน / / / / /
ZOOM สั้น / ขยายเข้า / / /
นาน / I I I I
TITLE สั้น / กลับไปที่TITLE
เมนู
/ / /
นาน / / / / /
GOTO สั้น / GOTO / / /
นาน / I I I I
AUDIO
ชื้น
สั้น โมโน/สเตอริโอ เสียง เสียง / /
นาน / / / / /
SUB-T สั้น / ชื่อเรื่องรอง / / /
นาน / / / / /

การแก้ไขปัญหา

ก่อนผ่านรายการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากทำรายการตรวจสอบแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

อาการ ก่อให้เกิด วิธีการแก้
ไม่มีพลัง สวิตช์กุญแจรถไม่ติด หากแหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับวงจรอุปกรณ์เสริมของรถยนต์ แต่เครื่องยนต์ไม่เคลื่อนที่ ให้เปลี่ยนกุญแจสตาร์ทเป็น "ACC"
ฟิวส์ขาด เปลี่ยนฟิวส์
ไม่สามารถโหลดแผ่นดิสก์หรือ ดีดออก การปรากฏตัวของแผ่นซีดีภายในเครื่องเล่น นำแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องเล่นแล้วใส่แผ่นใหม่
ใส่แผ่นดิสก์ในทิศทางย้อนกลับ ใส่คอมแพคดิสก์โดยให้ฉลากหงายขึ้น
คอมแพคดิสก์สกปรกมากหรือดิสก์นักสืบ ทำความสะอาดแผ่นดิสก์หรือลองเล่นแผ่นใหม่
 

อุณหภูมิภายในรถสูงเกินไป

ให้เย็นลงหรือจนกว่าอุณหภูมิโดยรอบจะกลับมาเป็นปกติ
การควบแน่น ปล่อยเครื่องเล่นทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วลองอีกครั้ง
ไม่มีเสียง ปริมาณอยู่ในขั้นต่ำ ปรับระดับเสียงได้ตามต้องการ
ต่อสายไฟไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการต่อสายไฟ
เสียงข้าม มุมการติดตั้ง

มากกว่า 30 องศา

ปรับมุมการติดตั้งน้อยกว่า 30 องศา
แผ่นดิสก์สกปรกมากหรือมีข้อบกพร่อง ทำความสะอาดคอมแพคดิสก์ แล้วลองเล่นแผ่นใหม่
ปุ่มการทำงานไม่ทำงาน ไมโครคอมพิวเตอร์ในตัวทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจากมีเสียงรบกวน กดปุ่ม RESET แผงด้านหน้าไม่ได้ยึดเข้าที่อย่างถูกต้อง
วิทยุไม่ทำงาน ดิ สถานีวิทยุ อัตโนมัติ การเลือกทำ ไม่ทำงาน ไม่ได้เชื่อมต่อสายเสาอากาศ ใส่สายเสาอากาศให้แน่น
สัญญาณอ่อนเกินไป เลือกสถานีด้วยตนเอง

คำถาม? ความคิดเห็น?
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
โทรศัพท์: 1-718-535-1800

อีเมล์: [ป้องกันอีเมล]

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

PYLE RVSD300 ระบบรับสัญญาณมือถือดิจิตอล [pdf] คู่มือผู้ใช้
PLRVSD300, 2A5X5-PLRVSD300, 2A5X5PLRVSD300, RVSD300, ระบบรับสัญญาณมือถือดิจิตอล, RVSD300 ระบบรับสัญญาณมือถือดิจิตอล

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่