มิซูระ - โลโก้

ปืนนวด MISURA MB1Pro

MANUAL
&
โหมดสมาร์ท

ปืนนวด MB1Pro มีโหมดแมนนวลสองโหมดและโหมดสมาร์ท
สลับระหว่างโหมดต่างๆ โดยกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาทีจนกว่าไฟ LED ทั้งหมดจะกะพริบ

  • ในโหมดแมนนวล ความเร็วจะเปลี่ยนโดยการกดปุ่มสั้นๆ ซ้ำๆ
  • ในโหมด SMART จำนวนไฟ LED ที่ส่องสว่างไม่สำคัญ ความเร็วจะถูกปรับโดยอัตโนมัติตามจำนวนที่คุณกดที่ส่วนหัวของอุปกรณ์

เอกสาร / แหล่งข้อมูล

ปืนนวด MISURA MB1Pro [pdf] คู่มือผู้ใช้
ปืนนวด MB1Pro, MB1Pro, ปืนนวด

ทิ้งข้อความไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *