คู่มือผู้ใช้ Wildgame Prizm

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Prizm หมายเลขรุ่น: WR20B33CT39-9 การติดตั้งแบตเตอรี่ PRIZM 1. เปิดฝาด้านล่างของ ON: OFF: กล้องโดยการปลดแถบล็อค 2. เมื่อเปิดกล้องขึ้นให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนสลักไปทางซ้าย 3. หันด้านล่างของกล้องเข้าหาตัวคุณทำให้ […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Wraith

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Wraith หมายเลขรุ่น: WR14B8-9, WR16B29MS18-9, WR16i8W26-9, WR16i52A-9, WR14i8-9, WR16B49B2-9, WR16i19DE2-9, WR18i8-21, WR16B8B37-9, WR16B52A26-9, WR16i41B-9 , WR18B8-21, WR16B8CT2-9, WR16i8T2-9, WR16i41B20-9 WRAITH การติดตั้งแบตเตอรี่ 1. เปิดฝาด้านล่างของ ON: OFF: กล้องโดยการปลดแถบล็อค 2. เมื่อเปิดกล้องขึ้นให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนปุ่ม […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Terra Extreme

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Terra Extreme หมายเลขรุ่น: TX10B1-8, TX12B1T37-9, TX12i28MS-9, TX14i8D-9, TX10i28MS20-8, TX12B37D-8, TX12i34W-8, TX10i1-8, TX12B2CT-9, TX12i54DE-9, TX14i62A- 9 TX10i33T4-8 TX12B42B-8, TX12i35A-8, TX16i62A25-20, TX12i1MS4-9, TX14B51A-9, TX14i62A25-9, TX12B31M-8, TX12i2SH-8, TX12i35A25-8, TX8B37DE23-9- TX12i1T4-9T 14, TX2i9MS10-1, TX4B8A-12, TX35i8D-12, TX8i8SH12-36 การติดตั้งแบตเตอรี่ TERRA EXTREME 2. เปิดฝาด้านล่างของ ON: OFF: กล้องโดยการปลดล็อค […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Titan Extreme

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Titan Extreme หมายเลขรุ่น: TX8B1SI2-9 การติดตั้งแบตเตอรี่ TITAN EXTREME 1. เปิดฝาด้านล่างของ ON: OFF: กล้องโดยการปลดแถบล็อค 2. เมื่อเปิดกล้องขึ้นให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนสลักไปทางซ้าย 3. หันด้านล่างของกล้องไปทาง […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Titan

คู่มือการใช้งาน Wildgame Titan หมายเลขรุ่น: TR8i1SI-9 TITAN ประกอบด้วยคุณสมบัติความละเอียดสูงสุด: แฟลช 8 MP 21 ชิ้นแฟลช LED อินฟราเรดความเข้มสูงระยะแฟลชสูงสุด 60 ฟุต SENSOR เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟ (PIR) เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวและความร้อนช่วงเซ็นเซอร์สูงสุด 60 ฟุตภาพรูปแบบ JPEG - Digital Stills / AVI-Digital Video MEMORY สูงสุด 32GB SD Card (ไม่ใช่ […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Terra Max

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Terra Max หมายเลขรุ่น: TX16i62A-20, TX16i62A25-20, TX18B51A-20 การติดตั้งแบตเตอรี่ TERRA MAX 1. เปิดฝาด้านล่างของกล้องโดยการปลดล็อคแท็บ 2. เมื่อเปิดกล้องขึ้นให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนสลักไปทางซ้าย 3. หันด้านล่างของกล้องไปทาง […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Switch

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Switch หมายเลขรุ่น: EZ12B2-20 EZ14i2T18-20, EZ16i2-21, EZ12I2-20, EZ16B2B36-20, EZ14B2T40-20, EZ16i2B36-20, EZ14B2W-20, EZ16B2-21 การติดตั้งแบตเตอรี่และการ์ด SD 1. เปิด ประตูด้านล่างของกล้องโดยเลื่อนประตูรุ่งอรุณ 2. เมื่อเปิดฝากล้องให้เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนสลักไปทางขวา (ไอคอนปลดล็อก) […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Insite Cell

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Insite Cell หมายเลขรุ่น: LT32B20A-20 ยินดีต้อนรับสู่ INSITE แพ็คเกจประกอบด้วย: 1 ตัวกล้อง 1 ฝาครอบTrubark® 1 เสาอากาศเซลลูล่าร์ 1 ดาวน์โหลดจากเสาอากาศ Distance ™ 1 สายปรับได้คู่มือการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว 1. ติดตั้งสกรูเสาอากาศทั้ง เสาอากาศแน่นหนาในกล้องและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศไม่ได้ข้าม […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Scrapeline

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Scrapeline หมายเลขรุ่น: SP16B20D18-9, SP16i20D18-9 การติดตั้งแบตเตอรี่ SCRAPELINE 1. เปิดฝาด้านล่างของเปิด: ปิด: กล้องโดยการปลดแท็บล็อค 2. เมื่อเปิดกล้องขึ้นให้เปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนสลักไปทางซ้าย 3. หันด้านล่างของกล้องเข้าหาตัวคุณ […]

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Shadow Cam

คู่มือผู้ใช้ Wildgame Shadow Cam หมายเลขรุ่น: SW16B37-9 SW18i37B2-9, SW16i37-9, SW20i37D31-9, SW18B37T18-9, SW18B31F2-9, SW18i31DE2-9 การติดตั้งแบตเตอรี่ SHADOW CAM 1. เปิดประตูที่ด้านข้างของกล้องโดย กดปุ่มปลดล็อค 2. ใส่แบตเตอรี่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตรงกับ +/- ที่แสดงไว้ด้านในประตูและด้านบนช่องใส่แบตเตอรี่แต่ละช่อง 3. […]