คู่มือผู้ใช้เครื่องลดความชื้น DAM DH422X

DAM DH422X Dehumidifier   if included POWER WASH FEATURES MAX TEMPERATURE   HOW TO USE   if included  CLEANINGS WARNINGS

คู่มือการใช้เครื่องลดความชื้น Aprilaire E130C

Aprilaire E130C Dehumidifier SAFETY INSTRUCTIONS WARNING  120 Volts may cause serious injury from electric shock. Disconnect electrical power before starting installation or servicing. Leave power disconnected until installation/service is completed. Dropping may cause personal injury or equipment damage. Handle with care and follow installation instructions. Sharp edges may cause serious injury from cuts. Use care …

anden A130 คู่มือการติดตั้งเครื่องลดความชื้น

Anden A130 Dehumidifier Overview SAFETY INSTRUCTIONS WARNING 120 Volts may cause serious injury from electric shock. Disconnect electrical power before starting installation or servicing. Leave power disconnected until installation/service is completed. Sharp edges may cause serious injury from cuts. Use care when cutting plenum openings and handling duct work. Dropping may cause personal injury or …

คู่มือการติดตั้งเครื่องลดความชื้น Baseaire AirWerx

baseaire AirWerx Dehumidifier Installation Guide Step process:  Softly Poke these 2 Slots with a Flat blade screwdriver or the flat thins, then open it. Push the nail in, securing the switch box. Putting the wire through the hole. Fix it on switch box with 2 screws. Thread the wire through the hole. Inserting Cats cable …

anslut 014956 คู่มือการใช้งานเครื่องลดความชื้นในอากาศ

anslut 014956 Air Dehumidifier Instruction Manual SAFETY INSTRUCTIONS This product can be used by children from 8 years of age and by persons with physical, sensorial or mental disabilities, or persons who lack experience or knowledge, if they are supervised or receive instructions concerning the safe use of the product and understand the risks involved. …

G21 Impact – 40 คู่มือการใช้เครื่องลดความชื้น

Manual DEHUMIDIFIER G21 Model Impact – 40 Thank you for purchasing our product! Read this manual carefully prior to using the appliance. Safety instructions Install this appliance in a firm-level place to reduce vibration and noise. Do not place in water or other liquids. In order to prevent accidents, please do not use this dehumidifier …

คู่มือสำหรับเจ้าของเครื่องลดความชื้น DRI-EAZ F413 Revolution LGR

คู่มือสำหรับเจ้าของรถ Revolution LGR Dehumidifier F413 LEGEND BRANDS, INC. 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 โทรศัพท์: 800-932-3030 โทรสาร: 360-757-7950 Revo.LegendBrandsRestoration.com เครื่องลดความชื้น Dri-Eaz ® Revolution LGR ช่วยลดความชื้นในสภาพแวดล้อมที่ปิดโดยการกำจัดไอน้ำออกจากอากาศ Revolution เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำ การอบแห้งโครงสร้าง การก่อสร้าง และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ ...

คู่มือการใช้งานเครื่องลดความชื้น Midea CD002UI-DN

คู่มือสำหรับเจ้าของ DEHUMIDIFIER & คู่มือการติดตั้ง ข้อสำคัญ: อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่องใหม่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้บันทึกคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย อ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งานและการติดตั้ง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นและความเสียหายต่อทรัพย์สิน คำแนะนำต่อไปนี้ …

G21 Impact 20 คู่มือผู้ใช้เครื่องลดความชื้น WiFi

G21 Impact 20 เครื่องลดความชื้น WiFi ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา! อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง คำแนะนำด้านความปลอดภัย ติดตั้งเครื่องนี้บนพื้นที่มั่นคงเพื่อลดการสั่นสะเทือน และ ห้ามวางในน้ำหรืออื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โปรดอย่าใช้เครื่องลดความชื้นนี้หากมีสายไฟหรือ …

คู่มือการใช้งานเครื่องลดความชื้น ausclimate WDH-316DB

เครื่องลดความชื้น ausclimate WDH-316DB คำเตือน เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดย ผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของตน เด็ก ๆ จะต้องได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขา ...