హోమ్‌డిక్స్ టోటల్ కంఫర్ట్ డీలక్స్ అల్ట్రాసోనిక్ హ్యూమిడిఫైయర్ వార్మ్ అండ్ కూల్ మిస్ట్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్

వార్మ్ అండ్ కూల్ మిస్ట్ మోడల్ UHE-WM130తో సహా టోటల్ కంఫర్ట్ డీలక్స్ అల్ట్రాసోనిక్ హ్యూమిడిఫైయర్ కోసం సూచనలను పొందండి. ముఖ్యమైన భద్రతా మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి మరియు Homedics.com/registerలో 2 సంవత్సరాల పరిమిత వారంటీ కోసం మీ ఉత్పత్తిని నమోదు చేయండి.