జెట్సన్ JBOLT-BLK బోల్ట్ యూజర్ మాన్యువల్‌లో ఫోల్డింగ్ ఎలక్ట్రిక్ రైడ్

భద్రతా హెచ్చరికలపై Jetson JBOLT-BLK బోల్ట్ ఫోల్డింగ్ ఎలక్ట్రిక్ రైడ్ ఉపయోగించే ముందు, దయచేసి వినియోగదారు మాన్యువల్ మరియు భద్రతా హెచ్చరికలను జాగ్రత్తగా చదవండి మరియు మీరు అన్ని భద్రతా సూచనలను అర్థం చేసుకుని, ఆమోదించారని నిర్ధారించుకోండి. సరికాని ఉపయోగం వల్ల కలిగే ఏదైనా నష్టం లేదా నష్టానికి వినియోగదారు బాధ్యత వహిస్తారు. ఆపరేషన్ యొక్క ప్రతి చక్రానికి ముందు, ఆపరేటర్ ఇలా చేయాలి…