ఎమర్సన్ CKSW0555 స్మార్ట్‌సెట్ క్లాక్ రేడియో యజమాని మాన్యువల్

ఎమర్సన్ CKSW0555 స్మార్ట్‌సెట్ క్లాక్ రేడియో వినియోగదారు మాన్యువల్ అగ్ని లేదా విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదాలను నివారించడానికి ముఖ్యమైన భద్రతా సూచనలు మరియు హెచ్చరికలను అందిస్తుంది. ఉత్పత్తి యొక్క జాగ్రత్త మార్కింగ్ మరియు రేటింగ్ ప్లేట్ మరియు క్లాక్ రేడియోను సరిగ్గా ఇన్‌స్టాల్ చేయడం మరియు శుభ్రపరచడం గురించి తెలుసుకోండి.