அறிவிப்பாளர் 30-2021-24 மற்றும் 30-2021E-24 அல்ட்ரா வயலட் ஃப்ளேம் டிடெக்டர்ஸ் உரிமையாளரின் கையேடு

30-2021-24 மற்றும் 30-2021E-24 மாடல்களில் அதிக உணர்திறன் கொண்ட பைரோடெக்டர் அல்ட்ரா வயலட் ஃபிளேம் டிடெக்டர் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் பற்றி அறிக. உட்புற பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த டிடெக்டர்கள் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஏற்றவை மற்றும் 24 VDC இல் செயல்படுகின்றன. இந்த உரிமையாளரின் கையேடு நிறுவல், செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்குகிறது.