வயர்லெஸ் கார் சார்ஜர் மற்றும் தானியங்கி தூண்டல் வழிமுறை கையேடு

இந்த விரிவான வழிமுறை கையேடு மூலம் imperii வயர்லெஸ் கார் சார்ஜர் & தானியங்கி தூண்டுதலை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைக் கண்டறியவும். அதன் அம்சங்கள், அளவுருக்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு வழிகாட்டி பற்றி அறிக. தொந்தரவு இல்லாத, ஒரு கை சார்ஜிங் அனுபவத்தைத் தேடுபவர்களுக்கு ஏற்றது.