SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control Installation Guide

SUNFORCE 1600334 Solar String Lights with Remote Control OverVIEW முக்கியமானது, எதிர்காலக் குறிப்புகளைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளுங்கள்: கவனமாகப் படியுங்கள் எச்சரிக்கை: பல்புகளைத் தொங்கவிடுவதற்கு முன், அவை எந்த வெப்பமான மேற்பரப்பிலும் அல்லது அவை சேதமடையக்கூடிய இடங்களிலும் தங்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். பல்புகளை இணைக்காமல் பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்தால், பல்புகளை சில்லறை பெட்டியில் வைக்கவும்...

SUNFORCE 80033 Solar String Lights with Remote Control Instruction Manual

SUNFORCE 80033 Solar String Lights with Remote Control SUNFORCE 80033 Solar String Lights with Remote Control எச்சரிக்கை பல்புகளைத் தொங்கவிடுவதற்கு முன், அவை எந்த வெப்பப் பரப்பிலும் அல்லது அவை சேதமடையக்கூடிய இடங்களிலும் தங்காமல் பார்த்துக்கொள்ளவும். பல்புகளை இணைக்காமல் பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்தால், பல்புகளை சில்லறை பெட்டியில் வைக்கவும் அல்லது …