ஜெட்சன் எலக்ட்ரிக் பைக் பயனர் கையேடு

JETSON எலக்ட்ரிக் பைக் பயனர் வழிகாட்டி பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகள் பயன்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து பயனர் கையேடு மற்றும் பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகளை கவனமாகப் படித்து, அனைத்து பாதுகாப்பு வழிமுறைகளையும் புரிந்துகொண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். முறையற்ற பயன்பாட்டினால் ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கு பயனரே பொறுப்பாவார். செயல்பாட்டின் ஒவ்வொரு சுழற்சிக்கும் முன், ஆபரேட்டர் செய்ய வேண்டும்…