COMFIER BD-2202 கழிப்பறை இருக்கை வழிமுறைகளுக்கான Bidet இணைப்பு

கழிப்பறை இருக்கைகளுக்கான COMFIER BD-2202 bidet இணைப்பை எவ்வாறு நிறுவுவது மற்றும் பயன்படுத்துவது என்பதை அறிக. படிப்படியான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, ஏதேனும் சிக்கல்களைச் சரிசெய்யவும். வட்ட மவுண்டிங் அடைப்புக்குறிகள், அடாப்டர் மற்றும் நெகிழ்வான குழாய் போன்ற பாகங்களின் பெயர்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளைக் கண்டறியவும். பயனுள்ள நிறுவல் உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் உத்தரவாதத் தகவலை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.