Mous A-527 MagSafe இணக்கமான சார்ஜர் வழிமுறைகள்

இந்த வழிமுறைகளுடன் Mous A-527 MagSafe இணக்கமான சார்ஜரை எவ்வாறு அமைப்பது மற்றும் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்துவது என்பதை அறிக. சரியான சீரமைப்பை உறுதிசெய்து, அதிக வெப்பம் மற்றும் சேதத்தைத் தடுக்க உங்கள் தொலைபேசி மற்றும் சார்ஜருக்கு இடையில் உலோகப் பொருட்களை வைப்பதைத் தவிர்க்கவும். சிறந்த முடிவுகளுக்கு MagSafe இணக்கமான தொலைபேசி அல்லது ஃபோன் பெட்டியுடன் பயன்படுத்தவும்.